Κοσμογραφία – Αστρονομία

Η Γη, ο ουρανός, τα αστέρια, το σύμπαν,
οι μαύρες τρύπες, το big-bang…
Μυθολογία – Ιστορία – Επιστήμη – Θρησκεία.

Για όσους έχουν κάποια στιγμή προβληματισθεί και εντυπωσιαστεί, από τον ουράνιο κόσμο που μας περιβάλλει, θα επιδιώξω μέσα από μια απλοποιημένη και κατανοητή προσέγγιση, να ερμηνεύσουμε απλά καθημερινά φαινόμενα, ή τυχόν παρατηρήσεις, με γυμνό μάτι,  που κάνουμε στον ουρανό.

κάθε Δευτέρα  21.00 – 22.00
περίπου 10 διαλέξεις.
Γιώργος Θεοδωρακόπουλος Φυσικός