ΙΤΑΛΙΚΑ αρχαρίων

Τα τμήματα απευθύνονται σε όσους θέλουν να κάνουν ένα ταξιδάκι, έστω και με το νου, στην μαγευτική Ιταλία γνωρίζοντας την ιταλική γλώσσα και τον πολιτισμό της χώρας μέσω κειμένων, διαλόγων, εικόνων και μελωδιών.

Ci vediamo!

Τμήμα αρχάριων Α – Δευτέρα 19.00 – 20.00

Τμήμα αρχάριων Β – Πέμπτη 19.00 – 20.00