ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Η ζωή μας μπορεί να είναι άνετη, να είναι ευχάριστη αλλά για να είναι πλήρης και συνεπώς σε καθεστώς ευτυχίας, επενεργούν και άλλοι παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι και η γνώση της τέχνης, που, σύμφωνα με πολλούς, προσθέτει στη όλη ζωή μας ποιότητα. για να γίνουμε κοινωνοί, λοιπόν, της τέχνης θα πρέπει να γνωρίσουμε τις βασικές της αρχές άρα και την πορεία της μέσα στο χρόνο. Αυτή τη γνώση θα μας την προσφέρει η μελέτη της “Ιστορίας της Τέχνης”

Ιστορια Τέχνης 4ου-20ου αιώνα, Πέμπτη 21.00 – 22.00

Ιτορία Τέχνης 20ου αιώνα, Τρίτη 20.00 – 21.00